BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Informacja nt płatności za podatki

 

Szanowni Państwo! W związku z upływającym terminem płatności II raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości, a także opłaty za odpady, w dniach 13-15 maja w świetlicach poszczególnych sołectw odbędą się dyżury sołtysów, którzy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej mogą inkasować te opłaty. Poniżej podajemy terminy oraz zasady płatności podatków w poszczególnych sołectwach:

Pobór podatków musi zostać dokonany z zachowaniem szczególnych rygorów sanitarnych, tj.:

 1. W pomieszczeniu świetlicy, w którym będą przyjmowane opłaty, może znajdować się tylko jeden interesant. W kolejce przed dokonaniem opłaty należy zachować bezpieczną odległość minimum                2 metry od poprzedzającej osoby.
 2. Interesant musi mieć twarz zakrytą maską lub innym materiałem oraz założyć rękawice jednorazowe oraz zdezynfekować ręce (maski, rękawice i płyn dezynfekujący będą dostępne na miejscu),
 3. W trakcie czynności należy bezwzględnie zachować bezpieczną odległość między sołtysem i interesantem, to jest minimum 2 metry,
 4. Sołtys przyjmuje interesantów wyłącznie w rękawicach jednorazowych, założonej masce na twarz oraz założonej przyłbicy ochronnej. Sołtys jest zobowiązany zdezynfekować ręce przed obsługą każdego interesanta,
 5. Stoły, krzesła i inne powierzchnie będą dezynfekowane przed przyjęciem każdego interesanta,
 6. Pomieszczenie świetlicy, w którym będą przyjmowani interesanci będzie przewietrzane co godzinę.

Powyższe zasady sprawią, że dokonanie opłaty odbędzie się w sposób całkowicie bezpieczny dla obu stron. Zapraszamy zatem do świetlic wiejskich w następujących dniach i godzinach:

ŚRODA – 13.05.2020:

 • godz. 16:00 Brzeźnica
 • godz. 16:30 Grochowa
 • godz. 17:00 Potworów

CZWARTEK – 14.05.2020:

 • godz. 15:30 Przyłęk
 • godz. 16:40 Janowiec
 • godz. 17:40 Dzbanów
 • godz. 18:00  Laskówka

PIĄTEK – 15.05.2020:

 • godz. 16:30 Dębowina
 • godz. 17:00 Opolnica                ZAPRASZAMY!

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze