BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Rozwój Gminy Bardo widać na każdym kroku!

 

W 2017 roku Gmina Bardo rozpoczęła szereg inwestycji i projektów, które zmienią oblicze miasta, przyczynią się do poprawy jego wizerunku oraz wygodniejszego życia dla mieszkańców i coraz liczniej napływających turystów.

W zeszłym roku Gmina złożyła wiele wniosków o dofinansowanie i z tego udało się pozyskać dofinansowanie na kwotę prawie 7 mln złotych przy całkowitym koszcie ponad 8 mln 800 tys. zł!

Są to między innymi takie projekty:

 • Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt przewiduje modernizację drogi gminnej w Opolnicy na długości około 440 mb wraz z wykonaniem umocnienia skarpy. Został już ogłoszony przetarg, prawdopodobny termin rozpoczęcia prac to maj 2017 roku.
 • Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. KEN w Bardzie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

W ramach zadania termomodernizacji szkoły podstawowej przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne obiektu polegające na wymianie źródeł ogrzewania obiektu i ciepłej wody użytkowej wraz z termomodernizacją elementów infrastruktury budynku. Zamontowana zostanie fotowoltaika, wymienione będzie oświetlenie na energooszczędne. Koszt inwestycji to ponad 2 mln 300 tys. zł, z czego otrzymane dofinansowanie wyniesie około 1 mln 700 tys. zł.

Termomodernizacja Urzędu to koszt około 1 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie wynosi ponad 800 tys. zł. W ramach prac zostanie wykonana nadbudowa konstrukcji dachu, ocieplone zostaną ściany zewnętrzne wraz z wystrojem architektonicznym oraz pompa ciepła.

Zakończenie projektów planowane jest na koniec roku, ale główne prace remontowe, szczególnie w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przebiegną w okresie wakacyjnym.

 • Rozwój  E – usług gwarancją nowoczesności gmindofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu projektowi zostanie m. in. stworzony portal z możliwością monitorowania i regulowania płatności online dla mieszkańców, np. podatków czy opłat za śmieci. Cała kwota projektu to 1 mln 155 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi  prawie milion złotych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Strzelin, Bielawa, Niemcza, Ziębice, Złoty Stok i Przeworno – Gmina Bardo jest liderem projektu.

 • Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Całkowity koszt inwestycji to 2 mln 700 tys zł, z czego otrzymane dofinansowanie to ponad 2 mln 300 tys. zł. Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). Główne grupy odbiorców projektu to przedsiębiorcy lokujący swoją działalność na obszarze Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby bezrobotne, które znajdą zatrudnienie w nowotworzonych firmach, działających na terenie Centrum. Efektem projektu będzie przygotowanie i promocja w pełni uzbrojonej oferty inwestycyjnej o łącznym areale wynoszącym 5,9 ha, przeznaczonej głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Gmina Bardo jest w trakcie realizacji szeregu inwestycji, które finansowe są tylko ze środków budżetu Gminy:

 • Modernizacja ulicy Spacerowej – koszt inwestycji to 220 tys zł. Droga zostanie wyłożona kostką brukową na odcinku od skrzyżowania z ulicą Męki Pańskiej do skrzyżowania z ulicą Lipową. Zakończenie prac planowane jest na koniec maja.
 • Modernizacja ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą – dotychczasowy koszt to 50 tys. zł wykonywane jest poszerzenie drogi, wykonywany jest drenaż i odwodnienie drogi oraz został zamówiony budynek gospodarczy z drewna dla działkowców
 • Modernizacja dróg gminnych w Grochowej– rozpoczęta, koszt inwestycji 74 000 zł wykonanie chodnika od drogi powiatowej do przystanku na wsi oraz planowany jest remont nawierzchni drogi asfaltowej biegnącej wzdłu wsi
 • Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Bardzie – jest to kontynuacja prac z zeszłego roku przy ogrodzeniu od strony ulicy Cmentarnej, prace związane są z wykonaniem okładziny z piaskowca słupków i podmurówki oraz zmodernizowane zostaną przęsła metalowe koszt 50 tys. zł.

W trakcie realizacji są także cztery projekty współfinansowane z programu Interreg V-A:

 • Marketing bez granic wartość projektu w wysokości ponad 25 tys euro, przy dofinansowaniu prawie 23 tys. euro – partner Rewitalizace Kuks. W ramach projektu przygotowywana jest promocja Gminy i partnera czeskiego, finansowane są wyjazdy na targi oraz zakup gadżetów promocyjnych.
 • Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy ponad 28 tys. euro przy dofinansowaniu ponad 25 tys. euro – partner Rewitalizace Kuks oraz Gmina Kuks. W ramach projektu wykonane zostaną koncepcje i plany marketingowe dla partnerów. W trakcie dni miasta odbędą się warsztaty związane z piernikami.
 • Wycieczka marzeń: zoo, Kuks i Bardo – prawie 14 tys euro przy dofinansowaniu 12,5 tys. euro – partner Rewitalizace Kuks  i ZOO Dvór Kralove. W ramach tego projektu przygotowana jest wspólna promocja trzech instytucji w mediach społecznościowych oraz w punktach informacji turystycznej.
 • Nie znamy się poznamy się udział gminy 8,5 tys euro, przy dofinansowaniu ponad 7 tys. euro – partnerzy FO Salamandra, UKS Kusy i DDM1 z Dvoru Kralowego. Spotkania projektu „Nie znamy się – poznamy się”  odbywać się będą zarówno w Polsce, jak i Czechach, przez wszystkie pory roku. Dzieci i młodzież wezmą udział w szeregu warsztatów: artystycznych, plastycznych, tanecznych, wokalnych, językowych. UKS kusy zorganizuje maratony rowerowe, warsztaty rolkarskie i narty biegowe. Odbędą się też wspólne spotkania polsko-czeskie.

To dopiero pierwszy kwartał 2017 roku, a Gmina Bardo może się poszczycić dużymi osiągnięciami. Prace trwają i sukcesywnie posuwają się do przodu, z dnia na dzień dając wizualne efekty! Pozyskane dotacje oraz  wkład Gminy spowodują, że stanie się ona piękniejsza, wygodniejsza dla pieszych i pojazdów, nabierze charakteru i będzie dalej się rozwijać. O postępach prac będziemy Państwa informować, trzeba zaznaczyć, że mają one szybkie tempo i można je obserwować każdego dnia!

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze