BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Redakcja

Strategia Rozwoju 2030

W dniu dzisiejszym w Złotym Stoku odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów byłych województw: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

Spotkanie było podsumowaniem rocznych działań przy opracowywaniu strategii rozwoju dla naszych subregionów pn „STRATEGIA ROZWOJU SUDETY 2030” oraz jej zatwierdzenie.

W grudniu została podpisana Deklaracja Sudecka, na mocy której 107 samorządów określiło chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Dzięki ogromnej determinacji i współpracy sygnatariuszy (samorządów) udało się stworzyć wizję, która określa kierunki działań dla zachodniego i południowego Dolnego Śląska. Opracowanie strategii pozwoli na bardziej efektywne dążenie do niwelowania różnic pomiędzy pozostałą częścią województwa, w tym dużych aglomeracji: Wrocław, Legnica. Dzięki temu, w wielu obszarach strategicznych zostanie podniesiony poziom funkcjonowania np. dostępność komunikacyjna, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, rewitalizacja, rozwój turystyki, rozwój infrastruktury drogowej, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców itp.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze