BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

 

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące kryteria dochodowe:

od 01.10.2015 r. miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie.

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenie wydane przez szkołę, że dziecko jest uczniem /jeżeli uczęszcza do szkoły poza gminą Bardo/

– zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc sierpień (netto) tj. zaświadczenie zakładu pracy, zasiłek rodzinny, alimenty i inne świadczenia z OPS-u, dodatek mieszkaniowy, dochód z gospodarstwa rolnego, jeżeli rodzic prowadzi działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Jeżeli rodzice nie pracują zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie
 5. Atlasy i globusy
 6. Tablice matematyczne
 7. Lektury szkolne
 8. Tornister (plecak szkolny)
 9. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
 10. Biurko do nauki i krzesło, lampa biurowa
 11. Programy komputerowe edukacyjne
 12. Pomoce naukowe
 13. Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe: obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy; odzież sportowa: koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, getry, dres sportowy) – 2 komplety na semestr
 14. Strój galowy – 1 na rok szkolny
 15. Przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji (potwierdzone przez szkołę)
 16. Opłata za internat i posiłki
 17. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)
 18. Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, strój kąpielowy, klapki, itp.)
 19. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę” (wymagane zaświadczenie ze szkoły)
 20. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp. (wymagane potwierdzenie udziału przez szkołę)
 21. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły (w trakcie trwania roku szkolnego)
 22. Abonament za internet ( w trakcie trwania roku szkolnego)

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 obowiązują  dowody zakupu/opłaty za:

 1. zakup podręczników  – od lipca 2017 r.
 2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2017 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych
 3. Internet – od września br.  do czerwca 2018 r.
 4. Koszt dojazdu do szkoły- od września/ października br. do czerwca 2018 r.

Uwaga

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione  imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak miał adnotację „szkolny”. Jeżeli zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie faktury/rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

W przypadku, kiedy wartość faktury / rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze