BARDOmiasto cudów

Home

organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”Rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 klasa B”

W dniu 27 sierpnia 2018 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2018/2018 klasa B” złożona przez Stowarzyszenie KS Piasek Potworów. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne