BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności / Czas wolny / dla mieszkańca / Galerie zdjęć i wideo

Autor:Publikacja: Redakcja

W Bardzie powstanie Rowerowy Park Umiejętności

 

 W środę 20 września Burmistrz Krzysztof Żegański podpisał umowę o dofinansowanie na budowę Rowerowego Parku Umiejętności, który powstanie w Bardzie na terenie pomiędzy pętlą Hrabiowskiej a pętlą Wzgórze Różańcowe.

Rowerowe Parki Umiejętności mają na celu naukę bezpiecznej i komfortowej jazdy oraz doskonalenie umiejętności technicznych na rowerze poprzez trening na infrastrukturze wyposażonej w różnego rodzaju przeszkody, hopki oraz pumptracki. Sieć tego typu parków powstaje w dolnośląskich gminach, które zgłosiły zainteresowanie rozwojem w tym zakresie. Do tego grona dołącza również Bardo.

Bardzki park rowerowy będzie wyposażony w pochylnie, profilowane bandy, kładki, równoważnie oraz pumpy. Na wytyczonej ścieżce pojawią się liczne zjazdy i podjazdy, a cała trasa będzie wkomponowana w znajdującą się na tym terenie zieleń w postaci drzew i krzewów, co spowoduje, że miejsce to będzie atrakcyjne dla korzystających z niego osób.

Ponadto w projekcie zaplanowany został montaż małej architektury, tj. ławeczek, stojaków rowerowych, śmietników oraz tablicy informacyjnych wraz z oznaczeniem trasy. Całość parku zostanie również oświetlona.

To co przykuwa szczególnie uwagę, to przemyślana koncepcja projektowa całego parku. Na wizualizacji poniżej można zauważyć, że park po ukończeniu będzie tworzył napis BARDO, który widoczny będzie z „lotu ptaka”.

Park rowerowy, który powstanie w Bardzie będzie miejscem dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, stanowić będzie idealny sposób spędzania czasu dla całych rodzin, mieszkańców oraz turystów.

Co istotne, cała inwestycja powstanie jako montaż finansowy trzech różnych źródeł finansowania tj. środków własnych Gminy Bardo w planowanej wys. 238 859,54 zł, środków z dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego w wys. 202 248,00 zł oraz środków rządowych przyznanych naszej gminie w ramach programu Sportowa Polska w wys. 202 200,00 zł

Część parku, a dokładnie „litera B” finansowana będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Budowy Centrum Turystyki Rowerowej, na co ogłoszone zostało już zamówienie.

Ukończenie zadania budowy Bardzkiego Rowerowego Parku Umiejętności planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r.

 

  • RPU BARDO_wiz1
  • RPU BARDO_wiz2
  • RPU BARDO_wiz5
  • park umiejetności 2
  • park umiejętności

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze