BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Zmiany wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych

 

Od 1 kwietnia obowiązują w gminie Bardo nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

 1. Dla gospodarstw domowych, jeżeli odpady zbieramy w sposób selektywny:
 • od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 12,50 zł;
 • od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 25,00 zł;
 • od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 35,50 zł;
 • od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 46,50 zł;
 • od gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej – 57,50 zł

2.Dla gospodarstw domowych jeżeli odpadów nie zbieramy w sposób selektywny:

 • od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 21,50 zł;
 • od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 42,50 zł;
 • od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 63,50 zł;
 • od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 85,00 zł;
 • od gospodarstwa domowego 5 osobowego i więcej – 106,00 zł.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej, lokale gastronomiczne i handlowe, rzemieślnicze, produkcyjne i nieprodukcyjne a także obiekty przemysłowe), ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

4. Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:

 • o pojemności 80 l – w wysokości 15,00 zł
 • o pojemności 120 l – w wysokości 19,50 zł
 • o pojemności 240 l – w wysokości 39,00 zł
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 107,00 zł
 • o pojemności 7000 l (KP7) – w wysokości 898,00 zł.
 1. Jeżeli odpady nie zbierane są w sposób selektywny:
 • o pojemności 80 l – w wysokości 19,50 zł
 • o pojemności 120 l – w wysokości 25,00 zł
 • o pojemności 240 l – w wysokości 50,00 zł
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 136,00 zł
 • o pojemności 7000 l (KP7) – w wysokości 1138,50 zł.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zawiadamia, że

zgodnie z uchwałą nr XXII/154/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXVI/176/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2017 r., poz. 901) oraz uchwałą nr XXII/155/17 Rady Miejskiej  w Bardzie z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę  nr XXVI/177/13 Rady Miejskiej  w Bardzie z dnia 21 marca 2013 r.    w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2017 r., poz. 902),

od dnia 1 kwietnia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin dokonania opłaty do 15-go dnia każdego miesiąca oraz nr indywidualnego konta bankowego nie ulegają zmianie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców, sposobu zbierania odpadów – segregowane/niesegregowane, zmiana pojemności pojemnika lub częstotliwości odbioru odpadów).

Uchwała 1

Uchwała 2

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze