BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

„ D o b r y S t a r t ” 3 0 0 +

Świadczenie „Dobry start, 300 dla ucznia“ to 300 zł na wyprawkę szkolną. Przysługuje ono raz w roku bez względu na dochody, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie to przysługuje:
– rodzicom
– opiekunom faktycznym
– opiekunom prawnym
-rodzinom zastępczym
– osobom prowadzącym rodzinne domu dziecka
– dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczym
– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznym
– osobom uczącym się

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6-8, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek- czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00, od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku. Wnioski składane mogą być również drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku. Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w drugiej połowie lipca.

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu (drogą elektroniczną), bądź w sierpniu (drogą tradycyjną- papierową) ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Zapraszamy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bardo

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze