Fraktal 2015

Wiedza, to za mało, musimy umieć ją stosować, chcieć to za mało, musimy działać… Słowa J.W.Goethego były mottem II Powiatowego Konkursu

zobacz więcej

Dla Polski wszystko

Święto Niepodległości zostało uczczone w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku uroczystym apelem, na który zaproszeni zostali bohaterowi walk

zobacz więcej