BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Norbert

Trwa dobra passa w pozyskiwaniu środków unijnych w Gminie Bardo.

Dwa nowe projekty otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis!

Nazwa pierwszego projektu to „Iluminacja mostu w Bardzie„, który został złożony do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Jest to projekt partnerski typu B, który będzie realizowany razem z Gminą Kuks z Czech.

Wartość projektu dla Gminy Bardo to kwota 27 425,00 Euro, z czego wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 23 311,25 Euro, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast z Budżetu Państwa dofinansowanie wynosi 1 371,25 Euro. Wkład Gminy Bardo to tylko 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim. W Bardzie w ramach kolejnego etapu rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka zostanie wykonana iluminacja świetlna, co oprócz zwiększenia ruchu turystycznego ułatwi odwiedzającym turystom z Polski i Czech poznanie wspólnej historii obiektu. Po stronie czeskiej zostanie przygotowany projekt oświetlenia ulicznego w Kuksie z częściową realizacją inwestycji.

Najważniejszym działaniem projektu będzie wykonanie iluminacji świetlnej na zabytkowym moście w Bardzie. Po zakończeniu inwestycji oświetlony most będzie efektowną, widoczną z daleka wizytówką Barda oraz wspaniałą atrakcją turystyczną. Iluminacja mostu spowoduje, że goście z Polski i Czech chętnie odwiedzą Bardo również poza sezonem, w porze wieczorowej lub nocą, kiedy most będzie wyjątkowo pięknie prezentował się, co z kolei wpłynie na skorzystanie z noclegu i pozostanie w Bardzie dłużej niż tylko jeden dzień.

Ponadto Gmina Bardo zorganizuje polsko-czeską uroczystość podczas której zostanie oficjalnie uruchomiona iluminacja świetlna na moście w Bardzie. Wykonane zostaną drobne gadżety promocyjne (widokówka, magnes oraz ulotka promocyjna) a także promowany będzie projekt w prasie i na portalu społecznościowym oraz na stronach www partnerów projektu.

Rzeczowa realizacja projektu to okres: 01-01-2022 – 31-12-2022

Drugi projekt dofinansowany na 10 posiedzeniu Euroregionalnego Komiteu Sterującego to „Bazylika w Bardzie wejściem do kultury transgranicznej”. Jest to projekt transgraniczny typu C, czyli realizowany samodzielnie. Całkowita wartość projektu to: 37 600,00 Euro, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 85% czyli 30 000,00 Euro i budżetu państwa 5 %.

Projekt, który przy współpracy Gminy Bardo złożyła Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie, również ma na celu zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim. Najważniejszym działaniem projektu będzie wyremontowanie zabytkowych schodów przy głównym wejściu do bazyliki w Bardzie, tak aby zwiększyć ruch turystyczny a odwiedzającym turystom i pielgrzymom z Polski i Czech ułatwić poznanie historii wielokulturowej świątyni w której mieści się figurka Matki Bożej – najstarsza rzeźba sakralna w Polsce. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną wykonane drobne materiały promocyjne, zorganizowana będzie uroczystość otwarcia zrewitalizowanych schodów, promocja projektu w prasie i na stronie beneficjenta .

Rzeczowa realizacja projektu to marzec – grudzień 2021r.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

oraz  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze